Saturday, October 31, 2009

IHDINASHIRATOLMUSTAQIM BGN 2


sambungan maksud-maksud Al-Fatihah...

Kawan-kawan yang dikasihi,

Kalaulah diatas jalan raya yang bersifat `maddi ' itu pun ada peraturan-peraturannya yang tersendiri, cukuplah hanya dengan sekali jika seseorang itu belajar peraturan-peraturan tersebut. Setiap orang telah boleh menjadi mursyid (pemimpin)bagi dirinya didalam hal-hal jalanraya. Tidak perlu bertanya kepada orang lain pun dia masih boleh selamat.

Tetapi diatas jalan Tuhan ianya bersifat maknawi (tidak nampak pada pandangan zahir). Maka bukan setiap orang mampu menjadi mursyid bagi dirinya. Mesti ada seorang mursyid yang menjadi pemimpinnya.

Sesiapa yang hendak menempuh jalan Tuhan, mesti ada seorang mursyid. Seolah-olahnya semasa kita berjalan,mursyid berada di hadapan kita. Jika mursyid tidak ada di hadapan kita,dikhuatiri kita akan termasuk ke dalam jurang yang sangat dalam dan sangat bahaya.

Maha Besar Tuhan.

Jalan-jalan Tuhan itu ada tiga:

 • maknawi,

 • rohani

 • zahir.

Ia adalah satu pakej. Ketiga-tiga ini mesti selaras.

Ertinya ketiga-tiga jalan ini adalah jalan para-para Rasul, nabi-nabi, wali-wali dan orang-orang soleh. Ketiga-tiga jalan ini mesti terdapat dalam satu pakej yang tidak boleh terpisah antara satu sama lain.

Jalan-jalan ini adalah yang pernah dilalui oleh para-para Rasul,nabi-nabi dan para-para wali.Setelah mengetahui ilmunya, nanti kita akan melihat sejauh mana ibadah, akhlak, perjuangan dan pengorbanan yang telah mereka lahirkan.

Ianya berkaitan dengan bagaimanakah perasaan yang Tuhan kehendaki pada seseorang hamba itu.Rasa-rasa itu adalah:

 • rasa berTuhan,

 • rasa takut dengan Tuhan,

 • rasa cinta dengan Tuhan,

 • rasa kehambaan,

 • rendah diri,

 • sabar,

 • rasa berdosa,

 • rasa sensitif dengan dosa,

 • rasa bertimbang rasa,

 • berkasih sayang sesama manusia,

 • rasa susah dengan kesusahan manusia,

 • senang dengan kesenangan mereka

 • dan lain-lain rasa yang boleh dikaitkan dengan sifat-sifat mahmudah.

Itulah jalan-jalan Tuhan yang bersifat rohani yang ada pada para-para Rasul,nabi-nabi dan para wali-wali Allah itu.

Ilmu adalah jalan maknawi tuhan.Ilmu yang dimiliki mestilah yang berdasarkan Al Quran dan Hadis.Samada dari segi ibadah, akhlak, perjuangan,ekonomi,pendidikan,pentadbiran dan lain-lain.

Al Quran memberitahu hukum halal, haram, wajib, sunat, harus dan ilmu ini mesti berjalan dalam semua aspek.

Dalam ibadah , ada yang wajib dan ada yang sunat,ada fardhu ain dan fardhu kifayah, ada yang haram,yang makruh juga yang harus.

Begitulah juga dalam aspek lain seperti kebudayaan, politik, ekonomi dan lain-lain. Yang disuruh, wajib dibuat dan yang dilarang, wajib ditinggalkan. Itulah yang dikatakan jalan Tuhan yang bersifat maknawi. Bila dilaksanakan, itulah yang dinamakan amal .

Inilah satu pakej yang selari, yang datang dari Tuhan yang telah ditempuh oleh para-para Rasul, nabi-nabi dan wali-wali.

Hendak menempuh jalan ini, alangkah sulitnya.

Ilmunya sudah kita belajar,perjalanan maknawi sudah pun kita tahu tetapi contohnya pula tidak ada. Rasul, Nabi dan wali sudah tiada. Alangkah sulitnya. Sebab itu bila kita berjalan,hujungnya neraka. 95% ke neraka. Sedikit yang ke syurga.

Inilah yang Tuhan maksudkan, yang diberitahu di dalam Al Quran,'' Sesungguhnya jalan Aku ini adalah jalan yang lurus maka hendaklah engkau tempuh. Jangan tempuh jalan-jalan yang banyak kerana kamu akan berpecah belah dari jalan Tuhan.''

Apakah maksudnya jalan Tuhan yang lurus?

Iaitu satu jalan yang bersumberkan Quran dan Sunnah, yang diturunkan Tuhan kepada Rasul, kemudian kepada umatnya.Samada bersifat maknawi, rohani atau lahir, ia hanya satu jalan.

Itulah yang dikatakan lurus. Jalan lurus inilah yang hendak ditempuh.Tuhan memberi amaran,''Jangan tempuh jalan yang banyak kerana kamu akan berpecah belah dari jalan Tuhan.

Apakah jalan yang banyak itu?

Jalan yang banyak itu juga ada yang bersifat rohani, maknawi dan lahir


bersambung........


No comments:

Post a Comment