Saturday, June 20, 2009

FORMULA KEKUATAN UMAT ISLAM

Apabila Rasulullah s.a.w berjaya mendidik umat Islam menjadi satu bangsa yang berakhlak, bertamaddun, kuat berpegang kepada Tuhan, gagah, mampu menumbangkan kerajaan Rom dan Parsi dan mampu memimpin tiga suku dunia, semua manusia kagum. Sedangkan, umat Arab yang dididik dan dipimpin oleh Rasulullah itu,asalnya hanyalah pengembala-pengembala kambing yang hidup berkabilah-kabilah di padang-padang pasir,tidak berilmu,tidak pandai membaca dan menulis,tidak bertamaddun dan tidak bijak seperti bangsa-bangsa lain.

Berbeza dengan bangsa Yahudi.Di samping mereka adalah bangsa yang tertua di dunia dan mempunyai banyak ilmu pengetahuan dan banyak pengalaman, mereka juga merasakan mereka adalah bangsa yang terpilih,kerana kebanyakan para nabi dan rasul datangnya dari kalangan bangsa mereka sendiri.Sebab itu lah apabila Rasulullah s.a.w. diutuskan dari kalangan bangsa Arab,maka bangsa Yahudi menjadi sangat cemburu dan sangat iri hati.

Mereka mencari apakah jalan dan formula yang digunakan oleh Rasulullah dalam mendidik bangsa Arab yang sebegitu jahil dan lemah itu sehingga boleh menjadi satu bangsa yang sebegitu gigih dan hebat.

Rahsianya Rasulullah telah mendidik bangsa Arab itu dengan menghayati rasa bertuhan dan rasa hamba. Mereka dikenalkan kepada Allah dan Akhirat. Hati-hati mereka di bersihkan daripada dunia dan dari segala sifat-sifat yang keji hingga bangsa Arab yang dipimpin dan dididik oleh Rasulullah itu menjadi bangsa yang sangat cinta dan takut dengan Tuhan, sangat cinta akhirat dan sangat berkasih sayang di antara satu sama lain.

Orang-orang Yahudi juga tahu bahawa kekuatan umat Islam ketika itu bertolak daripada empat perkara seperti berikut:
 • Taqwa
 • Perpaduan
 • Taat kepada Rasulullah
 • Tawassul

Keempat-empat perkara diatas adalah yang menjadi perkara-perkara asas,kekuatan umat islam diwaktu itu.Para sahabat sangat menghayati dan sangat mengamalkannya.Kerana itulah para sahabat jadi hebat dan kuat dan digeruni oleh musuh-musuh terutama Yahudi dan Nasrani. Mari kita lihat bagaimana Yahudi berusaha untuk memisahkan dan menjauhkan umat Islam dari asas-asas kekuatan ini.


Taqwa

 • Dilalaikan umat Islam dengan amalan-amalan lahir semata-mata.
 • Dicegah dan diharamkan hal-hal dan amalan-amalan yang berbentuk rohaniah, malahan disesatkan.
 • Amalan-amalan tareqat yang banyak menjurus kepada membina roh manusia, memperbaiki hati dan mendidik nafsu manusia tidak digalakkan malahan dikatakan bukan dari ajaran Islam. Dikatakan semua itu hanya ciptaan orang-orang terkemudian dan dianggap bida'ah.
 • Fahaman Wahabi banyak membawa isu ini.Mereka sangat merosakkan ketaqwaan umat Islam.Fahaman Wahabi ini sangat menguntungkan pihak musuh-musuh Islam.
 • Disamping Wahabi, inilah juga kerja para-para ulama yang dididik dan mendapat ijazah dan Ph.d dari pusat-pusat pengajian di Barat dan Amerika.
Justeru itu lah banyak ibadah dan amalan umat Islam hanya tinggal yang lahirnya sahaja tanpa kita sedar.Tidak ada lagi roh ibadah.Solatnya tidak ada roh. Puasanya tidak ada roh. Hajinya pun tidak ada roh.Membaca Quran juga tidak ada roh.Sebab itu walau pun ibadah kita banyak tapi kurang mendatangkan hasil sebagaimana para-para sahabat dan orang-orang soleh zaman dahulu.

 • Ibadah kita tidak dapat membina keagungan Islam.Ibadah hanya untuk mengejar pahala dan fadhilat.
 • Ibadah bukan lagi untuk mendapat rahmat, kasih sayang dan keampunan Tuhan.
Kesannya dapat kita lihat hari ini umat islam tidak lagi mampu untuk bangun memerdekakan diri,keluarga,masyarakatnya dari ancaman Yahudi dan musuh-musuh islam yang semakin hari semakin rakus untuk menghancurkan umat islam.


PerpaduanUntuk memusnahkan kekuatan ini, bangsa Yahudi melahirkan berbagai ideologi dan isme-isme. Oleh itu, di kalangan umat Islam, ada orang Islam yang berfahaman sosialis, nasionalis, kapitalis, demokrasi, bahkan ada orang Islam yang berfahaman komunis.Dengan fahaman yang berbeza-beza ini, maka umat Islam berpecah kepada berbagai-bagai puak, kumpulan dan parti mengikut fahaman mereka masing-masing.

Fahaman-fahaman ini lebih kuat mencengkam individu-individu tersebut dari agama Islam itu sendiri sehingga agama Islam yang mereka sama-sama anuti menjadi kecil dan lemah dan tidak mampu untuk menyatupadukan mereka.Umat Islam lebih berideologi daripada beragama. Ideologi mereka mengatasi agama mereka.Dalam sistem demokrasi pula, diwujudkan sistem politik kepartian.

Maka umat Islam berpecah ke dalam berbagai-bagai parti mengikut fahaman mereka masing-masing. Atas landasan demokrasi, mereka merebut kuasa pemerintahan.Mereka terus berpecah kerana tidak sehaluan dan demi untuk menjaga kepentingan parti masing-masing. Ada parti yang bersifat nasionalis, sosialis, liberalis, buruh dan sebagainya.

Orang Islam yang ada semangat untuk memperjuangkan Islam juga turut terpedaya dan terlibat dalam sistem demokrasi dan politik kepartian anjuran Yahudi ini,yang tidak ada lain hanya bertujuan untuk melemah,memecah dan memusnahkan perpaduan umat Islam dengan membentuk parti demokrasi Islam.


Taat kepada Rasulullah s.a.w.Di zaman ini,Rasulullah sudah tidak ada lagi bersama kita,maka dapatlah kita salurkan ketaatan ini kepada guru.Terutama guru mursyid iaitu guru yang mengajar, mendidik, membimbing dan memimpin.Dalam Islam, perlu ada guru mursyid yang memimpin.

Allah berfirman di dalam Al Quran:

Maksudnya: “
"Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api Neraka.” (Tahrim: 6)

Maksudnya:
“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada
Rasul dan kepada pemimpin dari kalangan kamu.” (An Nisa: 59)

Allah berfirman
lagi:

Maksudnya:
“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertaqwa kepada
Allah dan hendaklah kamu berserta golongan yang benar (siddiqin).” (At Taubah:
119)

Imam Al Ghazali dalam Ihya Ulumiddin, Jilid 3 menegaskan tentang betapa pentingnya mencari pemimpin yang memandu kepada Tuhan (mursyid) iaitu:
 • Seorang murid memerlukan seorang syeikh yang boleh diikutinya,agar syeikh itu akan menunjukkannya arah jalan yang benar.
 • Sesungguhnya jalan agama itu adalah samar dan jalan-jalan syaitan terlalu banyak dan mudah.
 • Sesiapa yang tidak ada syeikh yang memimpinnya maka syaitanlah yang memimpinnya
 • Sesiapa yang berjalan di lembah-lembah yang bahaya tanpa orang menjaga keselamatannya sesungguhnya dia telah membahayakan dan membinasakan dirinya.
 • Orang yang bersendiri (tanpa syeikh) adalah seperti pokok yang tumbuh sendiri dan mudah mati; jika pokok itu terus hidup ia takkan berbuah.
 • Orang yang mengawasi seorang murid ialah syeikhnya. Maka hendaklah murid itu berpegang teguh terhadap syeikhnya. ”

Sehubungan dengan kata-kata Imam Ghazali itu, Allah juga ada
berfirman:Maksudnya:

“Sesiapa yang disesatkan oleh Allah maka kamu tidak
akan dapati padanya seorang pemimpin yang memberi petunjuk padanya.” (Al
Kahfi: 17)

Imam Fakhruddin Ar Razi dalam Mafatih al Ghayib berkata:

Dalam Al Fatehah bila disebut:

“Tunjukkan kami jalan yang lurus".

Tidak memadai setakat itu sahaja.Allah menyambung,

"iaitu jalan orang-orang yang Engkau bagi nikmat ke atas mereka
(goiongan rasul-rasul, nabi-nabi dan para siddiqin) ".

Ertinya seseorang itu memerlukan pemimpin yang memandunya ke arah jalan yang benar dan
menjauhkannya dari jatuh ke lembah kesalahan dan kesesatan.”

Imam Fakhrurrazi menggunakan kaedah usul fiqhnya didalam ayat ini
iaitu:

 • Tidak sempurna yang wajib itu melainkan dengan kewujudannya,maka perkara itu juga wajib.

Di dalam menghuraikan Surah Al Fatehah,Imam Fakhrurrazi mengatakan
hukum untuk mendapatkan jalan yang lurus,yakni jalan kebenaran dari Tuhan adalah wajib. Jalan kebenaran ini tidak akan sempurna kita kecapi dan miliki melainkan dengan sesuatu yang akan sampaikan kita kepada-Nya.

Ertinya di sini,mendapatkan pemimpin kebenaran itu hukumnya juga adalah wajib agar kita berada di jalan yang lurus dan benar.


Allah berfirman: Maksudnya:


“Bolehkah aku mengikuti tuan supaya tuan dapat mengajarkan aku ilmu yang benar dari ilmu-ilmu yang diajarkan-Nya kepada tuan.” (AI Kahfi: 66)

 • Kata-kata Nabi Musa a.s. kepada Nabi Khidir a.s. di.dalam ayat di atas meyakinkan lagi kepada kita tentang pentingnya mencari pemimpin kebenaran walau di taraf mana kita berada.

Syeikh Abdul Wahab Asy-Sya’arani mengulas dengan berkata bahawa:
 • Imam Ahmad Hanbal meminta pimpinan Abu Hamzah Al Baghdadi.
 • Imam Ahmad Suraij meminta pimpinan Abu Qasim Al Junaid.
 • Imam Al Ghazali yang kedudukannya adalah Hujjatul Islam juga mencari pimpinan.
 • Syeikh Izzudin Abdul Salam yang digelar sultanul ulama di waktunya juga meminta pimpinan Syeikh Abu Hassan Asy Syazili.
Begitu sekali keadaannya para nabi, para ulama muktabar dan para kekasih Allah
mewajibkan diri mereka mencari mursyid dan pemimpin kebenaran untuk
mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan di Akhirat. Masakan kita orang
awam akhir zaman yang sudah jauh dari Rasulullah merasakan sudah cukup
belajar sendiri melalui kitab-kitab dan buku-buku agama?

Apakah boleh hijab hati kita dibuka dan selamat menuju Allah tanpa pimpinan mursyid dan
pemimpin kebenaran? Justeru itulah kita wajib mencari mursyid.

 • Guru dan pemimpin perlu untuk mengikat murid-murid.
 • Islam pula mewajibkan murid taat kepada guru.
Yahudi sangat berusaha memusnahkan hubungan murid dengan guru ini. Mereka cuba putuskan apa yang diistilahkan sebagai ketaatan oleh Islam, mereka namakan taksub atau taksub membuta tuli.

Ketaatan yang dituntut oleh Islam dengan tujuan supaya hubungan antara murid dan guru menjadi kuat dan mudah untuk murid dididik dan dipimpin, diselewengkan dan dikatakan taksub yang bahaya kerana guru mungkin menyalahgunakan murid untuk tujuan peribadi dan duniawi.

Mereka cuba mencacatkan akhlak dan peribadi guru. Mereka guna lidah ulama-ulama yang berkepentingan dan yang gila dunia. Ulama-ulama inilah yang membuat bising di dada-dada akhbar dan media massa.


TawassulTawassul adalah kelebihan yang Allah kurniakan kepada umat Islam. Orang awam boleh berdoa dengan perantaraan orang-orang yang soleh dan bertaqwa. Doa seperti ini cepat dimakbulkan.


Menurut hadis-hadis, ada beberapa perkara yang dapat dijadikan wasilah untuk tawasul:

 • amal soleh
 • orang yang masih hidup
 • orang yang sudah mati
 • orang yang belum lahir


Tawasul dengan amal soleh


Dan Ibnu 'Umar Rdhn, dari Nabi Muhammad Saw. beliau menceritakan :


Adalah tiga orang berjalan ke luar kota, tiba-tiba hujan turun, maka mereka ketiganya masuk berlindung ke dalam sebuah gua pada suatu bukit. Kebetulan kemudian batu besar jatuh menutupi pintu gua mereka. Salah seorang di antara mereka berkata kepada kawannya :

"Berdo'alah kepada Tuhan dengan berkat amal soleh yang engkau telah kerjakan."

Lalu salah seorang daripada mereka pun berdo'a :

"Ya Allah, dahulu ada dua orang ibu-bapa saya yang sudah tua.Saya keluar menggembala dan saya perah susu gembalaanku,lalu saya bawa susunya pulang. Saya beri minum kepada ibu-bapa, anak-anakku dan keluargaku dari sebelah isteriku dengan susu itu.
Pada suatu hari saya terlambat pulang,saya dapati ibu-bapaku sudah tidur,saya tidak suka mengganggu mereka padahal anak-anak menangis minta susu.Begitulah saya sehingga sampai pagi.

"Ya Allah, kalau Engkau tahu bahwasanya saya membuat amal itu,semata-mata kerana mengharapkan keredhaan Engkau,maka bukalah pintu gua ini sehingga kami dapat melihat langit. Maka pintu gua dibukakan oleh Tuhan sepertiganya".
(Hadits sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim - lihat Sahih Bukhari II hal 17- 18).


Tawasul dengan orang yang masih hidup


Sayidina Umar bertawasul kepada Sayyidina Abbas. Hal ini termasuk karamah Sayidina Abbas .

Dari Anas (bin Malik), bahwasanya 'Umar bin Khatab Rdhn. adalah apabila terjadi kemarau, beliau meminta minta hujan dengan Abas bin Abdul Muthalib, maka beliau berkata :

"Ya Allah bahwasanya kami telah tawassul kepada Engkau dengan Nabi kami, maka Engkau turunkan hujan, dan sekarang kami tawassul kepada Engkau dengan paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan itu."

(Hadits ini dirawikan oleh Imam Bukhari dan Baihaqi - lihat Sahih Bukhari I hal. 128 dan Baihaqi (Sunan al Kubra) II hal. 352).


Tawasul dengan orang yang sudah mati


Rasulullah bertawasul kepada nabi-nabi yang sudah wafat sebelum beliau:

Dan sahabat Nabi,Anas bin Malik, bahwasanya Nabi Muhammad Saw. berkata dalam do'a beliau begini :

"Ya Allah, ampunilah Fatimah binti Asad dan lapangkanlah tempat masuknya (ke kubur) dengan hak Nabi Engkau dan Nabi-nabi sebelum saya. Engkau yang paling kekal dari sekalian yang kekal". (Hadith riwayat Imam Thabrani - lihat kitab Syawahidul haq hal. 154).


Tawasul dengan orang yang belum lahir


Potongan hadis (lengkapnya silakan lihat di dalil-berdoa-tawasul, dalil ke sebelas):

Berkata Rasulullah Saw. : Pada ketika Nabi Adam telah membuat kesilapan ia bertaubat dan berkata :

" Wahai Tuhan, saya mohon kepada-Mu dengan hak Muhammad supaya Kamu ampuni saya."

Nabi Adam a.s sudah pun bertaubat dengan bertawasul dengan nabi Muhammad s.a.w, padahal nabi Muhammad s.a.w diwaktu itu belum lagi dilahir ke dunia.

Selain itu dalam surat Al Baqarah ayat 89, juga dinyatakan bahwa orang Yahudi ada bertawasul dengan nabi Muhammad.

Amalan tawasul itu sendiri tidak dianggap perbuatan keliru oleh orang Yahudi.


Tawassul satu dari kekuatan umat Islam.Yahudi sangat-sangat berusaha menyesatkan tawassul ini. Dikatakan tawassul itu syirik kerana meminta kepada makhluk dan tidak meminta terus kepada Allah. Ini supaya umat Islam takut dengan tawassul padahal ia adalah sumber kekuatan umat Islam.

Mereka menyorokkan hakikat bahawa, tawassul itu tetap kita memintanya dari Tuhan,cuma diperkuatkan permintaan itu dengan berkat orang-orang soleh dan bertaqwa yang mereka itu sangat hampir dengan Tuhan.

Yahudi tidak berusaha secara terus menerus atau terang-terangan.Ini kerana secara terus-menerus dan terang-terangan tidak akan mendatangkan apa-apa kesan pada umat islam malah umat Islam akan terus curiga dan berwaspada terhadap angkara Yahudi ini. Mereka melakukannya secara halus iaitu mereka gunakan orang-orang Islam itu sendiri yang sudah mereka pengaruhi untuk membuat kerja-kerja ini terutama yang mempunyai ilmu dan kuasa.

Bak kata pepatah Melayu:
"hendak tebang pokok kayu, kenalah minta tolong pada kayu"
Walaupun mata kapak itu besi tetapi hulunya kayu.


Hendak musnahkan umat Islam, mesti menggunakan orang Islam itu sendiri.No comments:

Post a Comment