Di dalam sejarah tamadun manusia, ada bangsa-bangsa yang telah menempa sejarah yang agung. Bangsa-bangsa itu dianggap agung kerana kedudukan dan martabat mereka yang jauh lebih tinggi dari bangsa-bangsa lain yang sezaman dengan mereka.Mereka itu agung kerana mereka:

 • 1. Bangsa yang berjiwa besar
 • 2. Berwibawa
 • 3. Bertamadun
 • 4. Disegani
 • 5. Dihormati
 • 6. Maju
 • 7. Mengatur
 • 8. Banyak memberi khidmat kepada bangsa lain

Bangsa-bangsa yang lemah dan mundur mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat negatif yang menyebabkan mereka itu tidak boleh maju dan ketinggalan dari bangsa-bangsa lain. Di antara ciri-ciri dan sifat-sifat tersebut adalah:

 • 1. Pemalas
 • 2. Berjiwa kecil
 • 3. Penakut
 • 4. Suka meminta-minta (bantuan dan subsidi)
 • 5. Lemah jiwa. Mudah putus asa dan kecewa
 • 6. Tidak ada keyakinan diri
 • 7. Tidak ada cita-cita untuk bangsanya.

Mereka hanya ada cita-cita peribadi, untuk hidup senang dan untuk makan sendiri sama ada pemimpin dan orang besarnya ataupun rakyatnya.

Bangsa-bangsa yang kuat dan agung pula mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat yang jauh berbeza. Mereka sebaliknya mempunyai berbagai-bagai sifat positif yang dapat memberi kekuatan kepada mereka. Sifat-sifat itu termasuklah:

 • 1. Rajin
 • 2. Berjiwa besar
 • 3. Berani
 • 4. Tidak suka meminta-minta dan sangat berdikari
 • 5. Kuat jiwa. Tidak mudah putus asa atau kecewa
 • 6. Yakin diri
 • 7. Ada cita-cita untuk bangsanya, sama ada cita-cita itu pada pemimpin, pada orang besarnya atau pada rakyatnya.

Di samping sifat-sifat di atas, ada lagi sifat-sifat positif yang sangat meneguhkan dan menguatkan peribadi mereka. Ini termasuklah sifat-sifat:

 • 1. Berdisiplin
 • 2. Sabar

Agungnya peribadi itu pula dapat dilihat pada:

 • 1. Akhlaknya
 • 2. Imannya
 • 3. Keyakinannya
 • 4. Disiplin hidupnya
 • 5. Kebersihan hatinya
 • 6. Jauhnya mereka daripada melakukan maksiat dan dosa
 • 7. Kemas syariatnya

Bukan mudah untuk mengubah bangsa yang lemah dan mundur supaya menjadi bangsa yang kuat dan agung. Segala ciri dan sifat-sifat mereka itu perlu diubah.

 • Sifat pemalas mesti diubah menjadi rajin.
 • Jiwa yang kecil mesti diubah menjadi jiwa yang besar.
 • Sifat suka meminta-minta dan sentiasa mengharapkan bantuan dan subsidi, mesti dikikis dan dibuang.
 • Mesti ditanam dengan sifat berdikari.
 • Jiwa yang lemah mesti dikuatkan.
 • Tidak boleh mudah kecewa dan berputus asa.
 • Sifat penakut mesti ditukar kepada sifat berani.
 • Mereka mesti kuat keyakinan.
 • Cita-cita bangsa perlu ditanam di dalam hati sanubari setiap anak bangsa.
 • Sifat suka mementingkan diri dan bekerja hanya untuk kesenangan diri sendiri mesti dihapuskan.

Ini sesuai dengan firman Allah SWT: Maksudnya:

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib sesuatu kaum melainkan kaum itu mengubah apa yang ada dalam diri (hati atau jiwa) mereka.”

(Ar Ra’d: 11)

Wallahua’lam.